BOTAŞ için dev sondaj platformu Boğaz’da

Rönesans, Türkiye’nin ilk yeraltı doğalgaz depolama özelliği taşıyan BOTAŞ için dev sondaj platformunu Boğaz’dan geçirdi. Proje, Türkiye’nin doğalgazda bölgenin merkezi olmasında kilit rol üstleniyor.#RönesansHolding

#RönesansEndüstriTesisleri

#RenaissanceHeavyIndustries

#BOTAŞRönesans shipped Turkey's first mega drilling rig that is capable of underground natural gas storage across the Istanbul Strait. The project plays a key role in making Turkey a regional hub for natural gas.